Albums

“Harmonia” 2013 Debut album

1. Gari, Gari -Arr. Yuriy Kolosovskiy
2. Divertisment -Dorenskiy
3. Korobeiniki -Arr. Yuriy Kolosovskiy
4. In Memory of Esenin -Gorodovskaya
5. Swan -Saint Saens
6. Chardash -V. Monti
7. Waltz -Arr. Yuriy Kolosovskiy
8. Turquoise Rings -Arr. Yuriy Kolosovskiy; Abby Wanserski -Vocals
9. Woolen Boots -A. Shalov
10. Dark Eyes (Occhi Cherney) -Arr. Yuriy Kolosovskiy


 

“Harmonia” 2013 Informal Recordings

1. Memory of Esenin -Gorodovskaya
2. Uhar-Kupetz -Arr. Yuriy Kolosovskiy
3. Valenki (Woolen Boots) -A. Shalov
4. Turquoise Rings -Arr. Yuriy Kolosovskiy; Abby Wanserski -Vocals
5. The Moon Shines -Andreev
6. Chardash -V. Monti
7. Kalinka -Arr. Yuriy Kolosovskiy
8. Variations on Gypsy Tunes -Yuriy & Vladimir Kolosovskiy
9. Mar Dyandya -A. Tsygankov

“Sounds of the Domra” Yuriy Kolosovskiy

1. Music Hello -Tamarin
2. Memory of Esenin -Gorodovskaya
3. Chardash -V. Monti
4. I Met You -Rojkov
5. Handel Sonata for Flute #7 (3rd Mvmt)
6. Woolen Boots -A. Shalov
7. Old Banjo -Kachalin
8. Navozhdenye -Z. Basenko
9. Two-Step -A. Tsygankov
10. The Moon Shines -Andreev
11. Mar Dyandya -A. Tsygankov